FANDOM


BakgrundRedigera

De svenska partierna förlorar medlemmar, och medelåldern stiger hela tiden. Partierna behöver förnya formerna för medlemskapet och fundera på vad det ett modernt medlemskap i ett parti innebär. Att dricka liberalt skriver om detta under tagen medlemskap, men vi uppmanar också alla andra att komma med konkreta förslag. Skriv in dem direkt här:

Filosofens förslagRedigera

  • Lokalföreningar ska anordna regelbundet återkommande diskussionskvällar om relevanta ämnen (dvs. inte alltid trafiklösningar och äldreomsorg utan även större och mer ideologiska frågor).
  • Lokal- och kommunföreningar ska hålla sig med ett lokalt åsiktsprogram (som inte bara måste innefatta kommunala frågor) som man kontinuerligt reviderar varje år på ett medlemsmöte (ej repskap). Inför dessa möten ska man hålla informella spån- och motionsskrivarmöten dit folk kan gå och diskutera med andra och fila på motioner.
  • Landsmötena avskaffas i sin nuvarande form och ersätts med nån riksmötesliknande mer informell tillställning dit man kan gå och mingla, träffa folk, dricka öl, lyssna på tal och gå på seminarier.
  • Partistyrelsen och presidiet väljs i direkt medlemsomröstning (på Internet eller via papper).
  • Partiprogrammet och andra program samt stadgarna och policies bestäms i direkt medlemsomröstning via Internet. (Det är lite bökigt med tilläggsyrkanden och så vidare, men det får man helt enkelt lösa.)
  • Det ska också vara möjligt att ta upp och besluta om frågor som är för specifika för att stå i ett partiprogram, och som kanske inte är föremål för programbehandling.
  • För att möjliggöra politisk debatt afk ska ett generöst tilltaget antal regionala "mini-/för-landsmöten" (kanske ett dussintal) hållas där man kan ta den politiska debatten och där det alltid finns två PS-ledamöter som kan försvara styrelsens förslag (samt möjligen adjungerade PS-försvarare). Dessa ska inte kräva att man avsätter fyra dar på hotell 400 km bort utan ska hållas över en helg på ett ställe där vanliga människor bor.Vad sägs om Folkstyre? Undrar Josef Boberg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.